DO GÓRY
Wróć

Relacje inwestorskie

 • STRUKTURA AKCJONARIATU

  Black Forest SICAV – SIF société anonyme z siedzibą w Luksemburgu posiada 92 450 000 akcji Megastore.pl S.A. (100% w kapitale zakładowym spółki), które uprawniają do 92 450 000 głosów na WZA spółki (100%).

 • WŁADZE SPÓŁKI
  • Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Megastore.pl S.A.
  • Zarząd spółki Megastore.pl S.A.

   Dariusz Cholewa – Prezes Zarządu
   Michał Bartusiak – Wiceprezes Zarządu
   Mariusz Waniołka – Wiceprezes Zarządu

  • Rada Nadzorcza spółki Megastore.pl S.A.

   Robert Oskard – Przewodniczący Rady Nadzorczej
   Jarosław Grodzki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
   Grzegorz Miroński – Członek Rady Nadzorczej

 • DOKUMENTY KORPORACYJNE

  Statut spółki Megastore.pl S.A.

 • OGŁOSZENIA
  • 11.02.2020|Odwołanie Wiceprezesa Zarządu oraz powołanie nowego Wiceprezesa Zarządu

   Zarząd Megastore.pl S.A. z siedzibą w Kielcach („Spółka”), informuje, że w dniu 11 lutego 2020 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki została podjęta uchwała nr 1 w sprawie odwołania z dniem 11 lutego 2020 roku Pana Michała Tomasza Romańskiego z Zarządu Spółki. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 2 z dnia 11 lutego 2020 roku powołała z dniem 11 lutego 2020 roku do składu Zarządu Spółki Pana Mariusza Aleksandra Waniołkę powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.