DO GÓRY

Kontakt

Megastore.pl S.A.
al. Solidarności 36
25-323 Kielce
NIP: 657 27 72 847
REGON: 260207113
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS Nr: 0000301770
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 92.450.000,00 PLN