DO GÓRY
Wróć

Kontakt

Wiadomość do Specjalisty ds. Postępowania Administracyjnego

* - wymagane

Administratorem Danych Osobowych jest Megastore.pl S.A., z siedzibą w Kielcach, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 301770, NIP 6572772847, REGON 260207113. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej kliknij link.

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Megastore.pl S.A., z siedzibą w Kielcach, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 301770, NIP 6572772847, REGON 260207113.
 2. Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres email, tel kontaktowy.
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  1. w celu odpowiedzi na pytania skierowane na adresy poczty elektronicznej ujawnione na stronie internetowej; na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
  2. w celu odpowiedzi na pytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b zd. 2 RODO tj. jako działanie podjęte na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty współpracujące z Administratorem (podmioty świadczące usługi kurierskie, dostawcy, podmioty świadczące usługi prawne, podmioty świadczące usługi z zakresu IT, podmioty świadczące usługi transportowe). Powierzone im dane zostaną przekazane w zakresie i celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi lub zawarcia umowy.
 5. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa nie będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  1. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 do czasu cofnięcia zgody,
  2. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  2. prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  3. prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie
  5. prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy
 8. Jeżeli Pan/Pani chce skorzystać z przysługujących praw wymienionych w ust. 7 powyżej prosimy o kontakt: odo@megastore.net.pl.
 9. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak takiej zgody skutkować będzie brakiem możliwości prowadzenia korespondencji oraz brakiem możliwości otrzymania odpowiedzi na składane zapytania.
 10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.